Jednym z głównych elementów bloga jest tło. Sposobów dodawania bądź zmieniania tła jest kilka.

Pierwszym sposobem jest dodanie w arkuszach stylu CSS cechy background i określenie jej wartości.
Np. body {background-image: url('background.jpg');}
Tłem będzie w tym przypadku plik background.jpg. Ponieważ nie określono wartości cechy „repeat”, grafika z pliku będzie powtarzała się zarówno pionowo jak i poziomo, wypełniając całą stronę.

W przypadku braku zewnętrznego arkusza stylów css, możemy wstawić w sekcji head kodu strony następujący styl:
<style type="text/css">
body { tu należy wstawić wybrane rozwiązanie }
</style>

Trzeba pamiętać, że ze względu na czas ładowania się bloga powinno się używać plików o jak najmniejszym ciężarze.
W przypadku zastosowania cechy repeat: „background-repeat: repeat-x;” albo „background-repeat: repeat-y;”, grafika z pliku będzie się powtarzała tylko w poziomie lub tylko w pionie.

Np. powtarzanie w pionie
body {
background-image: url('background.jpg');
background-repeat: repeat-y;
}
Jako tło można ustawić również kolor:
Np.
body {background-color: #D8EEFF;}
ewentualnie po prostu:
body {background: #D8EEFF;}

Często spotykanym tłem jest gradient, czyli obraz, w którym kolor przechodzi od jednego swojego odcienia w drugi, albo kolory pomiędzy sobą. W przypadku zastosowania tego rozwiązania należy przyciąć szerokości grafiki do jak najmniejszej, np. 1 px, tak aby tło ładowało się jak najkrócej i umieścić tło na blogu z określeniem funkcji „repeat”. Jednocześnie jako tło należy ustawić kolor sąsiadujący z gradientem , tak by po skończeniu się grafiki, kolor wypełniał resztę strony, tworząc łagodne przejście między gradientem a pozostałą częścią tła.