PhpMyAdmin to napisany w PHP darmowy i bardzo rozbudowany menedżer baz danych MySQL. Niemal wszystkie szanujące się firmy hostingowe udostępniają go swoim klientom.
Żeby założyć bazę danych należy zalogować się na swoje konto hostingowe i uruchomić phpMyAdmin. phpmyadmin1.jpg
Należy wpisać nazwę nowej bazy danych i wybrać kodowanie. Po kliknięciu na Utwórz pojawi się ekran z informacją, że baza została utworzona. phpmyadmin2.jpg
Nowa baza jest pusta, więc kolejnym krokiem jest utworzenie w niej tabel. 
Kiedy tabela jest już gotowa można ją uzupełnić danymi. phpmyadmin4.jpgKolumny tabel:
- Pole - nazwa pola.
- Typ - typ danych wybierany z listy.
- Długość/wartości - dla pól VARCHAR i CHAR to maksymalna dozwolona długość ciągu tekstowego. Dla liczb nie trzeba nic wpisywać, phpMyAdmin sam zaproponuje domyślne wartości. Dla pól ENUM i SET należy wpisać listę dozwolonych wartości w apostrofach i odseparowanych przecinkami.
- Domyślnie- domyślna wartość tego pola w nowych rekordach.
- Metoda porównywania napisów - tylko dla pól VARCHAR, TEXT, itp. -wybór kodowania według którego mają być porównywane znajdujące się tu dane.
- Atrybuty - dodatkowe atrybuty, np. dla liczb można wybrać atrybut UNSIGNED, co spowoduje, że będzie można przechowywać tylko liczby dodatnie, ale za to w dwukrotnie większym dozwolonym zakresie (więcej miejsca po wyeliminowania ujemnych liczb).
- Null- należy zaznaczyć czy pole może przyjmować wartość NULL.
- Indeks- normalny indeks.
- A_I - dla pola ID można wybrać atrybut AUTO_INCREMENT.
- Komentarze

Zakładanie bazy danych przy użyciu phpMyAdmin jest zdecydowanie łatwiejszym sposobem niż tworzenia bazy ręcznie przy pomocy wiersza poleceń.