Umieszczając w formularzu pole TEXTAREA, często ładny wygląd formularza psuje wbudowany pasek przewijania, zwłaszcza gdy pole jest małe. Dzięki stylom CSS można ten pasek łatwo usunąć.
Wystarczy umieścić w CSS deklarację style="overflow:hidden;
Np.
<form>
<textarea rows="5" cols="10" style="overflow:hidden;">Przykładowy tekst, który będzie wpisany w polu textarea </textarea>
</form>