Przyciski na stronach internetowych można robić w różny sposób. W tej poradzie przedstawione zostaną dwa najpopularniejsze.
Pierwszy to linki obrazkowe. Jest najprostszy sposób. Najpierw trzeba przygotować wygląd przycisków. Pliki graficzne można przygotować w dowolnym programie graficznym. Następnie należy na stronie wstawić link obrazkowe.
<a href=”adres”><img src=”ścieżka obrazka” alt=”tekst alternatywny /></a>

Drugi sposób to zrobienie przycisków z wykorzystaniem arkuszy stylów CSS. Tutaj w zależności jak mają wyglądać nasze przyciski możemy je zrobić jednokolorowe nadając im cechę background-color lub użyć plików graficznych. Poniższy przykład będzie bez plików graficznych.

Odsyłacz-przycisk:
<a href=”#” class="przycisk">Przycisk</a>

Teraz definiowanie stylów CSS.
Wygląd przycisku:

a.przycisk {
background-color: #000050;
color:white;
font-size: 16px;
padding:20px;
border: 1px solid black;
}

Wygląd przycisku po najechaniu na niego myszką:
a.przycisk:hover {
background-color: #002bf4;
}

Wygląd aktywnego przycisku:
a.przycisk:active {
background-color: #030304;
}

Oczywiście w tym przykładzie nadane zostały tylko podstawowe elementy wyglądu przycisku. Można jednak wykorzystać wszystkie dostępne cechy CSS.