Od kilku lat widać wyraźne promowanie standardów internetowych. Doprowadziło to między innymi do rozdzielenie warstwy prezentacji od warstwy treści przy projektowaniu stron internetowych.

Warstwa treści odpowiada za część merytoryczną. Stanowi wyłącznie strukturę strony zapisaną w dokumencie XHTML. W warstwie treści nie ma żadnych elementów odpowiadających za wygląd strony. Te znajdują się w warstwie prezentacji jako kaskadowe style CSS. Takie rozdzielenie warstw pozwala na łatwe modyfikowanie wyglądu i przebudowę strony, a także daje spójny wygląd strony – wszystkie podstrony używają tego samego stylu.

Aby pokazać na przykładzie nowy standard tworzenia stron powstał serwis CSS Zen Garden. Stworzył go kanadyjski web designer Dave Shea. Celem tego międzynarodowego projektu jest pokazanie możliwości tworzenia stron opartych na stylach kaskadowych CSS. Nie wolno ingerować w dokument XHTML. Wszelkie zmiany wyglądu można wprowadzać tylko z wykorzystaniem stylów CSS. W serwisie są setki projektów stron tworzonych przez ludzi z całego świata. Możesz je zobaczyć pod adresem: www.csszengarden.com . Wybierając kolejne projekty z menu możesz zobaczyć jak ogromne możliwości daje używanie kaskadowych stylów CSS.