Kaskadowe style CSS definiują wygląd strony i muszą być dołączone do dokumentu tworzącego strukturę strony, np. HTML czy XHTML.

Jest kilka sposobów dołączania stylów CSS:

1. styl lokalny – ustawia wygląd pojedynczego elementu strony
Przykład:
<p style="color: red">To jest jakiś tekst</p>

2. wewnętrzny arkusz stylów – wstawiany jest zawsze w nagłówku dokumentu pomiędzy znacznikami <head>...</head>
Przykład:
<head>
...
<style type="text/css">
p {
color: red;
font-size:10pt;
}
</style>

</head>

3. zewnętrzny arkusz stylów – deklarację stylów wstawia się w nagłówku dokumentu pomiędzy znacznikami <head>...</head>. Wszystkie elementy odpowiedzialne za wygląd strony znajdują się w osobnym pliku *.css. Zewnętrzny arkusz stylów ma tę zaletę, że można go stosować do wielu stron jednocześnie. Tym samym ułatwia to modyfikację wyglądu strony. Jeśli chcemy zmienić kolor tła na wszystkich podstronach serwisu wystarczy zmodyfikować tylko jeden plik ze stylem.
Można dołączać kilka arkuszy stylów jednocześnie. Takie rozwiązanie stosuje się np. gdy chcemy dać użytkownikowi możliwość wyboru w jakiej tonacji kolorystycznej chce przeglądać stronę.
Przykład:
<head>
...
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>

</head>

4. import arkusza stylów – zewnętrzny arkusz można importować zarówno do wewnętrznego jak i zewnętrznego arkusza stylów. Arkusz może znajdować się zarówno na tym samym serwerze jak i w dowolnym miejscu w Internecie. Dodatkowo można pomiędzy znacznikami <style>...</style> umieścić dodatkowo własne reguły stylu. Można również importować kilka arkuszy stylów, najważniejszy będzie ten, którego deklaracja jest ostatnia.
Przykład:
<style type="text/css">
@import url(adres arkusza stylów);
</style>

Przy dodawania arkuszy stylów należy wziąć pod uwagę kaskadowość, czyli priorytety poszczególnych typów arkuszy. Jeśli w dokumencie korzystamy z kilku różnych arkuszy stylów, to ich priorytet ważności wygląda następująco:
-style lokalne,
-wewnętrzny arkusz stylów,
-import do wewnętrznego arkusza stylów,
-zewnętrzny arkusz stylów,
-import do zewnętrznego arkusza stylów.