Framework jest szkieletem do budowy aplikacji. Definiuje on strukturę aplikacji oraz mechanizm jej działania. Dostarcza również zestaw komponentów i bibliotek. Programista tworzy aplikacje poprzez rozbudowę i dostosowanie poszczególnych komponentów do wymagań realizowanego projektu, tworząc gotową aplikację.

Framework PHP jest najczęściej wykorzystywany do budowy aplikacji internetowych.
Najpopularniejsze frameworki PHP to:

-Zend Framework – zorientowany obiektowo. Obsługuje wzorzec projektowy MVC (Model-Widok-Kontroler) i składa się z ponad 50 modułów podzielonych według kategorii funkcjonalnych, np. moduły odpowiedzialne za obsługę baz danych, Web services. Zend Framework jest wymagającym narzędziem dla doświadczonych deweloperów.

-Cake PHP - dobry framework dla początkujących i tych, którzy chcą szybko tworzyć proste aplikacje webowe. CakePHP wymusza konwencję nazewnictwa, organizacji kodu i projektu. Ma również zintegrowaną obsługę CRUD, wbudowane listy kontroli dostępu, scaffolding, wbudowaną kontrolę i walidację formularzy, wsparcie dla Prototype i script.aculo.us oraz wsparcie „przyjaznych" adresów URL.

-Symfony – również obsługuje wzorzec projektowy MVC. Symfony to bardzo rozbudowany framework, przeznaczony głównie dla aplikacji biznesowych. Oprócz własnych komponentów (np. bardzo dojrzałego Symfony Templating) korzysta z innych projektów Open Source jako części platformy (np. Zend_Logger do logowania, Zend_Cache do cachowania) oraz z pomocą pluginów wspiera frameworki Javascript (m.in. Prototype).

Zalety frameworków:
-efektywność – tworzenie aplikacji z wykorzystaniem frameworków to mniej pisania kodu
-poprawa jakości kodu – dobra wewnętrzna organizacja o logika frameworku przenosi się na pisaną aplikację
-niezawodność – frameworki są dobrze przetestowane

Wady frameworków:

-złożoność – opanowanie frameworków może sprawiać trudności, ze względu na ich elastyczność i wykorzystywanie zaawansowanych rozwiązań
-wydajność- często ceną za elastyczną budowę jest niższa wydajność tworzonych aplikacji.