Tablice to struktury danych przechowujące zbiory danych, zazwyczaj jednego typu, do których dostęp jest przez indeks. Tablice można tworzyć albo na bieżąco przypisując wartości dla poszczególnych indeksów albo za pomocą konstrukcji array(). Tablice mogą być jednowymiarowe (postać wektora) lub wielowymiarowe (zazwyczaj ogranicza się do dwuwymiarowych).
Tablice można podzielić na zwykłe i asocjacyjne.

Tablice zwykłe są indeksowane kolejnymi nieujemnymi liczbami całkowitymi.

Przykład tablicy zwykłej:
$tablica = array(wartość1, wartość2,..., wartośćN);
$tablica to zmienna typu tablicowego, dzięki której można odwoływać się do tablicy
wartość1, wartość2 ,... to wartości znajdujące się w kolejnych komórkach tablicy.

Tablice asocjacyjne indeksowane są kluczem, którym może być np. ciąg znaków.

Przykład tablicy asocjacyjne:
$tablica = array(
klucz1 => wartość1,
klucz2 => wartość2,
...
kluczN => wartośćN
);

Na elementach tablic można wykonywać szereg operacji, np. przeglądanie czy sortowanie. PHP umożliwia również zamianę ciągów znaków na tablice i odwrotnie.
Ciąg znaków zamienimy na tablicę za pomocą funkcji explode(), do odwrotnej operacji służy funkcja implode().

Przykład łączenia danych z tablicy w ciąg znaków:
$dane = implode(";", $tablica);