System Drupal można pobrać ze strony http://drupal.org/project/drupal . Pobrany plik należy rozpakować i wgrać na serwer. W międzyczasie należy utworzyć bazę danych, na której będzie się opierał Drupal. Najłatwiej utworzyć ją z panelu administracyjnego w naszym koncie hostingowym.
Po wgraniu plików na serwer czas przejść do właściwej instalacji. W pasek przeglądarki należy wpisać adres pod, którym będzie się znajdował serwis postawiony na Drupalu.
Na ekranie zobaczymy kolejne kroki instalacji. Należy postępować zgodnie z poleceniami na ekranie.  drupal1.jpg


Przy konfiguracji bazy danych należy do pola oznaczonego Database name wpisać nazwę stworzonej w punkcie pierwszym bazy danych, do Database username – nazwę konta użytkownika bazy, a do Database password jego hasło.
Na koniec należy zapisać wszystko.