Skrypty można dodawać na dwa sposoby: w pliku strony lub jako osobne pliki.
Jeśli treść skryptu jest umieszczona w osobnym pliku, np. skrypt.js to w kodzie strony w części nagłówkowej pomiędzy znacznikami <head> i </head> należy wkleić:
<script type="text/javascript" src="skrypt.js"></script>, jeśli plik ze skryptem znajduje się w tym samym katalogu co strona. Jeśli jest inaczej należy podać ścieżkę do pliku js. Wywołanie skryptu należy umieszczać w ciele strony pomiędzy znacznikami <body> i </body>.

Jeśli cały skrypt ma być umieszczony w tym samym pliku co strona należy kod skryptu zawarty pomiędzy znacznikami <script> i </script> wstawić do części nagłówkowej strony (<head>).
Np.
<script type="text/javascript">
alert ("Hello World!");
</script>
Wywołanie podobnie jak w przypadku skryptów w osobnym pliku umieszcza się również w ciele strony.