Serwisy internetowe można tworzyć na wiele sposobów. Dzisiaj programiści mają bardzo duży wybór technologii tworzenia stron internetowych. Poniżej znajdziesz przegląd tych najpopularniejszych.

HTML

Język znaczników, którym opisuje się strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej. Strona internetowa, którą widzi użytkownik jest interpretacją kodu HTML przez przeglądarkę.
Język HTML jest niezależny od systemu operacyjnego i wykorzystywanego sprzętu komputerowego, dzięki czemu zdobył ogromną popularność.
Komponenty języka HTML:
-znaczniki (i ich atrybuty)
-typy danych
-referencje znakowe
-odwołania w postaci encji
-deklaracje typów dokumentów.
Najbardziej aktualną wersją jest HTML 4.01. Trwają prace nad HTML 5. 

XHTML
Na bazie HTML 4.01 opracowano przy wykorzystaniu XML 1.0 nowy język XHTML.
Najkrótsza definicja: XHTML=HTML+XML.
Jedną z zalet XHTML jest możliwość łączenia go z innymi językami zgodnymi z XML, np. MathML.

CSS
Kaskadowe arkusze stylów to lista reguł opisujących jak mają być wyświetlane przez przeglądarkę elementy (X)HTML. Style definiują wygląd strony. CSS Powstał, aby rozdzielić warstwę prezentacji od struktury dokumentu. Taki podział ułatwia tworzenie i modyfikację serwisów internetowych. Można zmieniać wygląd serwisu nie ingerując w kod strony.
Przeczytaj również poradę: Jak dodać do strony arkusz stylów (CSS)?

PHP
Obiektowy, skryptowy język programowania stosowany najczęściej do tworzenia skryptów po stronie serwera www. PHP pozwala także na wykonywanie skryptów z linii poleceń. Modułowa budowa PHP pozwala na programowanie samodzielnych aplikacji i graficznymi interfejsami. PHP może współpracować z wieloma źródłami danych, np. serwisami www, systemami zarządzania bazami danych, plikami tekstowymi, dokumentami XML.

SQL
Strukturalny język zapytań, który służy do tworzenia i modyfikowania baz danych, do pobierania i dodawania danych do bazy. O tym w jaki sposób są przechowywane i pobierane dane decyduje system zarządzania bazą danych. Jednym z najpopularniejszych i najszybszych jest system zarządzania relacyjnymi bazami danych MySQL.

JAVASCRIPT
Skryptowy język programowania, który najczęściej jest wykorzystywany do pisania skryptów zapewniających interaktywność na stronie www czy sprawdzających poprawność formularzy. W języku Javascript można również pisać pełnoprawne aplikacje. Używając aplikacji Javascript ważne jest, aby elementy serwisu były dostępne również wtedy, gdy obsługa Javascript zostanie wyłączona w przeglądarce.

AJAX
Asynchroniczny Javascript i XML. AJAX jest wykorzystywany do tworzenia aplikacji, w których interakcja użytkownika z serwerem odbywa się asynchronicznie, bez przeładowania dokumentu.
Wadą stosowania skryptów AJAX jest brak możliwości korzystania z przycisków do przodu i do tyłu. Utrudnione również może być bezpośrednie indeksowanie stron, rozwiązaniem może być np. mapa strony.

FLASH

Technologia tworzenia animacji wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Bardzo przydatna przy robieniu prezentacji czy galerii. Nie powinno się natomiast stosować jej do tworzenia całych stron. Będą one zapewne ładne od strony estetycznej ale praktycznie niemożliwe do pozycjonowania. Również nawigacja na stronie we flashu może sprawiać kłopoty, nie będzie działa np. przycisk wstecz.

Oprócz wymienionych wyżej technologii są również inne, mniej popularne, np. ASP.NET – framework Microsoftu, JSP (JavaServer Pages)-pozwala tworzyć dynamiczne dokumentu www w formatach HTML, XHTML, DHTML oraz XML z wykorzystaniem języka Java, ASP (Active Server Pages) – technologia Microsoftu pozwalająca tworzyć dynamiczne strony www wykonywane po stronie serwera.