Za przekierowanie jednej strony internetowej na drugą witrynę odpowiada umieszczony w sekcji <head> dokumentu html znacznik refresh.
Przykład znacznika:
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://www.przyklad/przyklad.php" />
W powyższym przykładzie cyfra „0” odpowiada za czas, po jakim użytkownik zostanie przekierowany na stronę http://www.przyklad/przyklad.php , przy czym „0” jest wartością minimalną. Zamienienie cyfry „0” na cyfrę 7 albo liczbę 20 zapewni nam uruchomienie skryptu po takiej ilości sekund, jaką wartość umieściliśmy w znaczniku.

Nieco inaczej zaprojektowany znacznik zapewnia nam odświeżanie strony co pewien czas. Wystarczy w sekcję wpisać:
<meta http-equiv="Refresh" content="x"/> ,
aby otrzymać efekt odświeżania strony co taką ilość sekund, jaką wartość liczbową umieścimy w znaczniku w miejsce wartości „x”.

Przed zastosowaniem tego skryptu należy się jednak zastanowić, czy odświeżanie ma sens w przypadku naszej witryny. Jeżeli na bieżąco nie jest ona uzupełniana o nową treść (której jak najbardziej aktualnie prezentowanie jest celem strony, jak jest na przykład w przypadku witryn prezentujących wyniki meczów), prawdopodobnie odświeżanie nie jest konieczne. Pamiętajmy, że odświeżanie i ponowne wczytywanie witryny, której zawartość nie ulega zmianie, nie jest czymś, co użytkownicy lubią najbardziej. Może to przeszkadzać w czytaniu artykułów, czy zwykłym przemieszczaniu się po serwisie.

Powinniśmy sobie zdawać sprawę również z tego, że przekierowywanie użytkowników z jednej strony na drugą, szczególnie, jeżeli obie witryny nie są ze sobą związane tematycznie, może denerwować użytkowników, którzy mogą od razu zrazić się do strony, na którą zostali przekierowani.

Ze względu na ten aspekt proponuje się zwykle umieszczanie w widocznym miejscu strony linku, który zachęca użytkowników do przejścia na inną stronę, i jednocześnie kieruje roboty wyszukiwarek na wskazany adres.