Jeśli chcemy ograniczyć dostęp do naszej strony internetowej możemy zabezpieczyć ją hasłem. Takie zabezpieczenie można wykonać zarówno w PHP , jak i w Javascript. Jednak pierwsze rozwiązanie jest zdecydowanie bezpieczniejsze, dlatego skupimy się na nim.

Najpierw stronę, która ma zostać zabezpieczona hasłem należy otworzyć w edytorze i tam będziemy wpisywać skrypt PHP:

<? if ($_POST['password'] == "magda") // w miejsce * należy wpisać swoje hasło
{
echo '
//TUTAJ JEST CAŁY KOD STRONY WWW
';
}
else
{ // formularz do wpisania hasła
echo '
<form action="index.php" method="post">
Podaj hasło: <input type="password" name="password"/>
<input type="submit" name="submit" value="Loguj"/>
</form>';
}
?>
Plik ze skryptem należy zapisać jako index.php.

Po uruchomieniu strony pokaże się ekran:

haslonastronie.jpg

Po wpisaniu hasła pokaże się właściwa strona internetowa.