Javascript to skryptowy język programowania wykorzystywany przy tworzeniu stron internetowych. Skrypty mogą służyć do zapewnienia interaktywności na stronie, budowy nawigacji czy walidacji formularzy.
Aby ułatwić pracę programistom powstało wiele bibliotek Javascript. W tym artykule przedstawione zostaną najpopularniejsze.
jQuery
www.jquery.com

Z biblioteki jQuery można korzystać dwoma sposobami:
-Używać funkcji $ ($ jest standardowym aliasem obiektu jQuery), która podobnie jak inne metody zwraca obiekt jQuery, co oznacza, że można łatwo łączyć je w łańcuch wywołań.

-Używać $. jako swoistego prefiksu, czyli korzystać z metod narzędziowych nie operujących na obiekcie jQuery jako takim.

jQuery stosowana jest podobnie jak szablony stylów, z tą różnicą, że zamiast definiować wygląd strony, określa się akcje dla wybranej grupy elementów. Kod jest odseparowany od zawartości strony, co pozwala na łatwiejszą edycję.
jQuery posiada setki modułów rozszerzających, w każdej chwili można również stworzyć własny moduł.

Prototype
www.prototypejs.org

Cała biblioteka zaimplementowana jest w jednym pliku. Udostępnia wiele predefiniowanych obiektów i funkcji pomocniczych, pomocnych przy budowaniu aplikacji opartych na technologii AJAX.
Rozszerzeniem Prototype jest script.aculo.us, który został wzbogacony o animacje i elementy interfejsu użytkownika na bazie DOM (obiektowego modelu dokumentu).

MooTools
www.mootools.net

Modułowa biblioteka, która pozwala użytkownikom pobierać tylko tą część, którą będą wykorzystywać.

Moduły:
Core – zbiór funkcji użytkowych (główny plik biblioteki, bez niego pozostałe moduły nie będą działały)
Class – podstawowa biblioteka do tworzenia klas,
Natives – klasy natywne,
Element – obsługa elementów struktury DOM,
Effects – zaawansowane efekty API do animowania elementów,
Remote – narzędzia do obsługi XMLHttpRequest, ciasteczek i JSON,
Window – funkcje obsługi okna.

Ext JS

http://www.sencha.com/

Ta biblioteka służy jako narzędzie do tworzenia interfejsów dla systemów internetowych, takich jak panele administracyjne, CMS-y oraz aplikacje internetowe. Ext JS może na bieżąco komunikować się z serwerem, bez przeładowywania całej strony, wykorzystując do tego celu wbudowaną implementację XML oraz AJAX-a.