Na rynku istnieje wiele systemów baz danych, zarówno komercyjnych jak i darmowych. Poniżej znajduje się krótkie zestawienie najpopularniejszych systemów.

Darmowe systemy baz danych
:

-MySQL – system zarządzania relacyjnymi bazami danych rozwijany przez firmę Oracle. MySQL jest dostępny na licencji GPL, jeśli jednak ma zostać wykorzystany do aplikacji komercyjnej ( nie na licencji GPL) trzeba wykupić licencję.

-PostgreSQL – system zarządzania relacyjnymi bazami danych rozwijany przez PostgreSQL Global Development Group.

-FireBird - system zarządzania relacyjnymi bazami danych rozwijany przez Firebird Foundation na bazie kodu źródłowego InterBase 6.0 udostępnionego przez firmę Inprise Corp. dzisiaj znaną jako Borland Software Corp.

Komercyjne systemy baz danych:

-Oracle – w tej chwili dystrybuowany w wersji 11g. Dostępnych jest 6 edycji: Oracle Enterprise Edition, Oracle Standard Edition, Oracle Standard Edition One, Oracle Express Edition, Oracle Personal, Oracle Lite.

-IBM – Informix i DB2. W przypadku obu systemów IBM ma długoterminowe plany ich rozwoju.

-Microsoft – Microsoft SQL Server – platforma bazodanowa typu klient-serwer. Microsoft udostępnia także darmowe wersje tego systemu zarządzania bazami danych.

-Sybase – produkty Sybase to: serwery baz danych, hurtownie danych, systemy wspomagania decyzji, rozwiązania przenośne i wbudowane oraz narzędzia do tworzenia aplikacji klient - serwer, wielowarstwowych, internetowych i intranetowych.