Dokument HTML jest zbiorem tekstowym ASCII, przesyłanym w postaci źródłowej do przeglądarki, następnie polecenia są interpretowane przez przeglądarkę.

Ogólna struktura:
<!DOCTYPE>
<html>
<head>
(nagłówek dokumentu)
</head>
<body>
(część główna dokumentu)
</body>
</html>

Na początku znajduje się definicja typu dokumentu DOCTYPE.
Np. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
Ten tag informuje przeglądarkę w jakim standardzie języka HTML został napisany dokument HTML.
Każdy dokument HTML musi być zawarty pomiędzy tagiem <html> a </html>.

Dokument HTML składa się z dwóch części: nagłówka HEAD i części głównej BODY.
Nagłówek
zawarty jest pomiędzy <head> a </head> i zawiera ogólne informacje o dokumencie, takie jak tytuł, metainformacje. W części nagłówkowej można również umieszczać kod Javascript za pomocą tagu <script>.

Przykład:
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
<title>Tytuł strony</title>
<meta name="author" content="Imię Nazwisko"/>
<meta name="description" content="Opis strony"/>
<meta name="keywords" content="słowa kluczowe " />
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css"/>
<script type="text/javascript" src="skrypt.js"> </script>
</head>

Część główna dokumentu HTML mieści się pomiędzy <body> a </body> i zawiera informacje, które będą wyświetlane przez przeglądarkę. Informacje będą wyświetlane w takiej kolejności, w jakiej zapisane zostały w dokumencie.

Przykład:
<body>
<div id=”pojemnik”>
<div id=”naglowek”>
</div>
<div id=”tresc”>
</div>
<div id=”stopka”>
</div>
</div>
</body>