Znaki specjalne, zwane też encjami stosowane są:
- do wprowadzenia znaków, które mają szczególne znaczenie w html 
- gdy chcemy użyć znaków niedostępnych w ISO-8859-2 (taki standard jest przyjęty jako norma w naszym kraju)
- gdy chcemy wstawić znak niedostępny na klawiaturze
Każdy znak specjalny rozpoczyna się od & (ampersand) i kończy się średnikiem. Są trzy sposoby zapisywania znaków specjalnych:
- podawanie nazwy znaku
- podanie kodu dziesiętnego znaku
- podanie kodu szesnastkowego znaku


Znaki specjalne HTML


Nazwa Kod dzieś. Kod szesn. Opis Przykład
" " " quotation mark (cudzysłów) "
& & & ampersand &
&lt; &#60; &#x3C; less-than sign (znak mniejszy niż) <
&gt; &#62; &#x3E; greater-than sign (znak większy niż) >

Łacińskie znaki rozszerzone


Nazwa Kod dzieś. Kod szesn. Opis Przykład
&OElig; &#338; &#x152; latin capital ligature OE (duża ligatura OE) Œ
&oelig; &#339; &#x153; latin small ligature oe (mała ligatura OE) œ
&Scaron; &#352; &#x160; latin capital letter S with caron (duża litera S z odwróconym daszkiem) Š
&scaron; &#353; &#x161; latin small letter s with caron (mała litera s z odwróconym daszkiem) š
&Yuml; &#376; &#x178; latin capital letter Y with diaeresis (duża litera Y z umlautem) Ÿ
&fnof; &#402; &#x192; latin small f with hook = function = florin (mała litera f z ogonkiem) ƒ

Znaki modyfikujące poprzedzający znak


Nazwa Kod dzieś. Kod szesn. Opis Przykład
&circ; &#710; &#x2C6; modifier letter circumflex accent (daszek) ˆ
&tilde; &#732; &#x2DC; small tilde (tylda) ˜

General Punctuation


Nazwa Kod dzieś. Kod szesn. Opis Przykład
&ensp; &#8194; &#x2002; en space (spacja o szerokości 1 en = 1/2 em)
&emsp; &#8195; &#x2003; em space (spacja o szerokości 1 em)
&thinsp; &#8201; &#x2009; thin space (spacja o szerokości 1/5 em)
&zwnj; &#8204; &#x200C; zero width non-joiner
&zwj; &#8205; &#x200D; zero width joiner
&lrm; &#8206; &#x200E; left-to-right mark (znacznik kierunku tekstu: od lewej do prawej)
&rlm; &#8207; &#x200F; right-to-left mark (znacznik kierunku tekstu: od prawej do lewej)
&ndash; &#8211; &#x2013; en dash (łącznik o długości 1 en = 1/2 em)
&mdash; &#8212; &#x2014; em dash (łącznik o długości 1 em)
&lsquo; &#8216; &#x2018; left single quotation mark (lewy pojedynczy cudzysłów)
&rsquo; &#8217; &#x2019; right single quotation mark (prawy pojedynczy cudzysłów)
&sbquo; &#8218; &#x201A; single low-9 quotation mark (pojedynczy cudzysłów dolny)
&ldquo; &#8220; &#x201C; left double quotation mark (lewy podwójny cudzysłów)
&rdquo; &#8221; &#x201D; right double quotation mark (prawy podwójny cudzysłów)
&bdquo; &#8222; &#x201E; double low-9 quotation mark (podwójny cudzysłów dolny)
&dagger; &#8224; &#x2020; dagger (krzyżyk)
&Dagger; &#8225; &#x2021; double dagger (podwójny krzyżyk)
&permil; &#8240; &#x2030; per mille sign (promil)
&lsaquo; &#8249; &#x2039; single left-pointing angle quotation mark (pojedynczy lewy cudzysłów kątowy)
&rsaquo; &#8250; &#x203A; single right-pointing angle quotation mark (pojedynczy prawy cudzysłów kątowy)
&euro; &#8364; &#x20AC; euro sign (znak euro)

Duże litery greckie


Nazwa Kod dzieś. Kod szesn. Opis Przykład
&Alpha; &#913; &#x391; greek capital letter alpha Α
&Beta; &#914; &#x392; greek capital letter beta Β
&Gamma; &#915; &#x393; greek capital letter gamma Γ
&Delta; &#916; &#x394; greek capital letter delta Δ
&Epsilon; &#917; &#x395; greek capital letter epsilon Ε
&Zeta; &#918; &#x396; greek capital letter zeta Ζ
&Eta; &#919; &#x397; greek capital letter eta Η
&Theta; &#920; &#x398; greek capital letter theta Θ
&Iota; &#921; &#x399; greek capital letter iota Ι
&Kappa; &#922; &#x39A; greek capital letter kappa Κ
&Lambda; &#923; &#x39B; greek capital letter lambda Λ
&Mu; &#924; &#x39C; greek capital letter mu Μ
&Nu; &#925; &#x39D; greek capital letter nu Ν
&Xi; &#926; &#x39E; greek capital letter xi Ξ
&Omicron; &#927; &#x39F; greek capital letter omicron Ο
&Pi; &#928; &#x3A0; greek capital letter pi Π
&Rho; &#929; &#x3A1; greek capital letter rho Ρ
&Sigma; &#931; &#x3A3; greek capital letter sigma Σ
&Tau; &#932; &#x3A4; greek capital letter tau Τ
&Upsilon; &#933; &#x3A5; greek capital letter upsilon Υ
&Phi; &#934; &#x3A6; greek capital letter phi Φ
&Chi; &#935; &#x3A7; greek capital letter chi Χ
&Psi; &#936; &#x3A8; greek capital letter psi Ψ
&Omega; &#937; &#x3A9; greek capital letter omega Ω

Małe litery greckie


Nazwa Kod dzieś. Kod szesn. Opis Przykład
&alpha; &#945; &#x3B1; greek small letter alpha α
&beta; &#946; &#x3B2; greek small letter beta β
&gamma; &#947; &#x3B3; greek small letter gamma γ
&delta; &#948; &#x3B4; greek small letter delta δ
&epsilon; &#949; &#x3B5; greek small letter epsilon ε
&zeta; &#950; &#x3B6; greek small letter zeta ζ
&eta; &#951; &#x3B7; greek small letter eta η
&theta; &#952; &#x3B8; greek small letter theta θ
&iota; &#953; &#x3B9; greek small letter iota ι
&kappa; &#954; &#x3BA; greek small letter kappa κ
&lambda; &#955; &#x3BB; greek small letter lambda λ
&mu; &#956; &#x3BC; greek small letter mu μ
&nu; &#957; &#x3BD; greek small letter nu ν
&xi; &#958; &#x3BE; greek small letter xi ξ
&omicron; &#959; &#x3BF; greek small letter omicron ο
&pi; &#960; &#x3C0; greek small letter pi π
&rho; &#961; &#x3C1; greek small letter rho ρ
&sigmaf; &#962; &#x3C2; greek small letter final sigma ς
&sigma; &#963; &#x3C3; greek small letter sigma σ
&tau; &#964; &#x3C4; greek small letter tau τ
&upsilon; &#965; &#x3C5; greek small letter upsilon υ
&phi; &#966; &#x3C6; greek small letter phi φ
&chi; &#967; &#x3C7; greek small letter chi χ
&psi; &#968; &#x3C8; greek small letter psi ψ
&omega; &#969; &#x3C9; greek small letter omega ω

Symbole greckie


Nazwa Kod dzieś. Kod szesn. Opis Przykład
&thetasym; &#977; &#x3D1; greek small letter theta symbol ϑ
&upsih; &#978; &#x3D2; greek upsilon with hook symbol ϒ
&piv; &#982; &#x3D6; greek pi symbol ϖ

Ogólne znaki wypunktowania


Nazwa Kod dzieś. Kod szesn. Opis Przykład
&bull; &#8226; &#x2022; bullet = black small circle (kropka)
&hellip; &#8230; &#x2026; horizontal ellipsis = three dot leader (trzy kropki)
&prime; &#8242; &#x2032; prime = minutes = feet (symbol minut i stóp)
&Prime; &#8243; &#x2033; double prime = seconds = inches (symbol sekund i cali)
&oline; &#8254; &#x203E; overline = spacing overscore (górna linia)
&frasl; &#8260; &#x2044; fraction slash (znak ułamka)

Symbole podobne do liter


Nazwa Kod dzieś. Kod szesn. Opis Przykład
&weierp; &#8472; &#x2118; script capital P = power set (zbiór potęgowy)
&image; &#8465; &#x2111; blackletter capital I = imaginary part (część urojona)
&real; &#8476; &#x211C; blackletter capital R = real part symbol (część rzeczywista)
&trade; &#8482; &#x2122; trade mark sign (znak handlowy)
&alefsym; &#8501; &#x2135; alef symbol = first transfinite cardinal (pierwsza nieprzeliczalna liczba porządkowa)

Strzałki


Nazwa Kod dzieś. Kod szesn. Opis Przykład
&larr; &#8592; &#x2190; leftwards arrow (strzałka w lewo)
&uarr; &#8593; &#x2191; upwards arrow (strzałka do góry)
&rarr; &#8594; &#x2192; rightwards arrow (strzałka w prawo)
&darr; &#8595; &#x2193; downwards arrow (strzałka w dół)
&harr; &#8596; &#x2194; left right arrow (strzałka w lewo i prawo)
&crarr; &#8629; &#x21B5; downwards arrow with corner leftwards = carriage return (strzałka w dół skręcająca w lewo - znak powrotu karetki)
&lArr; &#8656; &#x21D0; leftwards double arrow (podwójna strzałka w lewo)
&uArr; &#8657; &#x21D1; upwards double arrow (podwójna strzałka w górę)
&rArr; &#8658; &#x21D2; rightwards double arrow (podwójna strzałka w prawo)
&dArr; &#8659; &#x21D3; downwards double arrow (podwójna strzałka w dół)
&hArr; &#8660; &#x21D4; left right double arrow (podwójna strzałka w lewo i prawo)

Operatory matematyczne


Nazwa Kod dzieś. Kod szesn. Opis Przykład
&forall; &#8704; &#x2200; for all (dla każdego)
&part; &#8706; &#x2202; partial differential (pochodna częściowa)
&exist; &#8707; &#x2203; there exists (istnieje)
&empty; &#8709; &#x2205; empty set = null set = diameter (pusty zbiór)
&nabla; &#8711; &#x2207; nabla = backward difference
&isin; &#8712; &#x2208; element of (należy do zbioru)
&notin; &#8713; &#x2209; not an element of (nie należy do zbioru)
&ni; &#8715; &#x220B; contains as member (zawiera jako element)
&prod; &#8719; &#x220F; n-ary product = product sign (iloczyn uogólniony)
&sum; &#8721; &#x2211; n-ary sumation (suma uogólniona)
&minus; &#8722; &#x2212; minus sign (znak minus)
&lowast; &#8727; &#x2217; asterisk operator (operator mnożenia)
&radic; &#8730; &#x221A; square root = radical sign (pierwiastek kwadratowy)
&prop; &#8733; &#x221D; proportional to (proporcjonalny do)
&infin; &#8734; &#x221E; infinity (nieskończoność)
&ang; &#8736; &#x2220; angle (kąt)
&and; &#8743; &#x2227; logical and = wedge (iloczyn logiczny)
&or; &#8744; &#x2228; logical or = vee (suma logiczna)
&cap; &#8745; &#x2229; intersection = cap (część wspólna zbiorów)
&cup; &#8746; &#x222A; union = cup (suma zbiorów)
&int; &#8747; &#x222B; integral (całka)
&there4; &#8756; &#x2234; therefore (zatem)
&sim; &#8764; &#x223C; tilde operator = varies with = similar to (operator tylda, zmienia się z, podobny do)
&cong; &#8773; &#x2245; approximately equal to (w przybliżeniu równy)
&asymp; &#8776; &#x2248; almost equal to = asymptotic to (prawie różny, asymptotyczny do)
&ne; &#8800; &#x2260; not equal to (nie równy)
&equiv; &#8801; &#x2261; identical to (identyczny)
&le; &#8804; &#x2264; less-than or equal to (mniejszy lub równy)
&ge; &#8805; &#x2265; greater-than or equal to (większy lub równy)
&sub; &#8834; &#x2282; subset of (podzbiór)
&sup; &#8835; &#x2283; superset of (nadzbiór)
&nsub; &#8836; &#x2284; not a subset of (nie jest podzbiorem)
&sube; &#8838; &#x2286; subset of or equal to (jest podzbiorem lub jest równy)
&supe; &#8839; &#x2287; superset of or equal to (jest nadzbiorem lub jest równy)
&oplus; &#8853; &#x2295; circled plus = direct sum (suma bezpośrednia)
&otimes; &#8855; &#x2297; circled times = vector product (iloczyn wektorowy)
&perp; &#8869; &#x22A5; up tack = orthogonal to = perpendicular (ortogonalny, prostopadły do)
&sdot; &#8901; &#x22C5; dot operator (operator kropka)

Różne symbole techniczne


 Nazwa Kod dzieś.
Kod szesn.
Opis
Przykład
&lceil; &#8968; &#x2308; left ceiling = apl upstile
&rceil; &#8969; &#x2309; right ceiling
&lfloor; &#8970; &#x230A; left floor
&rfloor; &#8971; &#x230B; right floor
&lang; &#9001; &#x2329; left-pointing angle bracket = bra
&rang; &#9002; &#x232A; right-pointing angle bracket = ket

Kształt geometryczny


Nazwa Kod dzieś.
Kod szest.
Opis
Przykład
&loz; &#9674; &#x25CA; lozenge

Różne symbole


 Nazwa Kod dzieś.
Kod szesn.
Opis
Przykład
&spades; &#9824; &#x2660; black spade suit
&clubs; &#9827; &#x2663; black club suit = shamrock
&hearts; &#9829; &#x2665; black heart suit = valentine
&diams; &#9830; &#x2666; black diamond suit
&nbsp; &#160; &#xA0; no-break space = non-breaking space (spacja niełamalna)
&iexcl; &#161; &#xA1; inverted exclamation mark (odwrócony wykrzyknik) ¡
&cent; &#162; &#xA2; cent sign (znak centa) ¢
&pound; &#163; &#xA3; pound sign (znak funta) £
&curren; &#164; &#xA4; currency sign (znak waluty) ¤
&yen; &#165; &#xA5; yen sign = yuan sign (znak jena) ¥
&brvbar; &#166; &#xA6; broken bar = broken vertical bar (pionowa przerwana linia) ¦
&sect; &#167; &#xA7; section sign (znak sekcji) §
&uml; &#168; &#xA8; diaeresis = spacing diaeresis (diereza) ¨
&copy; &#169; &#xA9; copyright sign (znak copyright) ©
&ordf; &#170; &#xAA; feminine ordinal indicator ª
&laquo; &#171; &#xAB; left-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet (lewy podwójny cudzysłów kątowy) «
&not; &#172; &#xAC; not sign (znak negacji) ¬
&shy; &#173; &#xAD; soft hyphen = discretionary hyphen (miękki łącznik)
&reg; &#174; &#xAE; registered sign = registered trade mark sign (zarejestrowany znak handlowy) ®
&macr; &#175; &#xAF; macron = spacing macron = overline = APL overbar (górna linia) ¯
&deg; &#176; &#xB0; degree sign (stopień) °
&plusmn; &#177; &#xB1; plus-minus sign = plus-or-minus sign (plus/minus) ±
&sup2; &#178; &#xB2; superscript two = superscript digit two = squared (potęga 2 = do kwadratu) ²
&sup3; &#179; &#xB3; superscript three = superscript digit three = cubed (potęga 3 = do sześcianu) ³
&acute; &#180; &#xB4; acute accent = spacing acute ´
&micro; &#181; &#xB5; micro sign (znak mikro) µ
&para; &#182; &#xB6; pilcrow sign = paragraph sign (znak paragrafu)
&middot; &#183; &#xB7; middle dot = Georgian comma = Greek middle dot ·
&cedil; &#184; &#xB8; cedilla = spacing cedilla ¸
&sup1; &#185; &#xB9; superscript one = superscript digit one ¹
&ordm; &#186; &#xBA; masculine ordinal indicator º
&raquo; &#187; &#xBB; right-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet (podwójny prawy cudzysłów kątowy) »
&frac14; &#188; &#xBC; vulgar fraction one quarter = fraction one quarter (ułamek 1/4) ¼
&frac12; &#189; &#xBD; vulgar fraction one half = fraction one half (ułamek 1/2) ½
&frac34; &#190; &#xBE; vulgar fraction three quarters = fraction three quarters (ułamek 3/4) ¾
&iquest; &#191; &#xBF; inverted question mark = turned question mark (odwrócony pytajnik) ¿

Duże litery narodowe


 Nazwa Kod dzieś.
Kod szesn.
Opis
Przykład
&Agrave; &#192; &#xC0; latin capital letter A with grave = latin capital letter A grave À
&Aacute; &#193; &#xC1; latin capital letter A with acute Á
 &Acirc;
&#194; &#xC2; latin capital letter A with circumflex Â
&Atilde; &#195; &#xC3; latin capital letter A with tilde Ã
&Auml; &#196; &#xC4; latin capital letter A with diaeresis Ä
&Aring; &#197; &#xC5; latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring Å
&AElig; &#198; &#xC6; latin capital letter AE = latin capital ligature AE Æ
&Ccedil; &#199; &#xC7; latin capital letter C with cedilla Ç
&Egrave; &#200; &#xC8; latin capital letter E with grave È
&Eacute; &#201; &#xC9; latin capital letter E with acute É
&Ecirc; &#202; &#xCA; latin capital letter E with circumflex Ê
&Euml; &#203; &#xCB; latin capital letter E with diaeresis Ë
&Igrave; &#204; &#xCC; latin capital letter I with grave Ì
&Iacute; &#205; &#xCD; latin capital letter I with acute Í
&Icirc; &#206; &#xCE; latin capital letter I with circumflex Î
&Iuml; &#207; &#xCF; latin capital letter I with diaeresis Ï
&ETH; &#208; &#xD0; latin capital letter ETH Ð
&Ntilde; &#209; &#xD1; latin capital letter N with tilde Ñ
&Ograve; &#210; &#xD2; latin capital letter O with grave Ò
&Oacute; &#211; &#xD3; latin capital letter O with acute Ó
&Ocirc; &#212; &#xD4; latin capital letter O with circumflex Ô
&Otilde; &#213; &#xD5; latin capital letter O with tilde Õ
&Ouml; &#214; &#xD6; latin capital letter O with diaeresis Ö
&times; &#215; &#xD7; multiplication sign ×
&Oslash; &#216; &#xD8; latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash Ø
&Ugrave; &#217; &#xD9; latin capital letter U with grave Ù
&Uacute; &#218; &#xDA; latin capital letter U with acute Ú
&Ucirc; &#219; &#xDB; latin capital letter U with circumflex Û
&Uuml; &#220; &#xDC; latin capital letter U with diaeresis Ü
&Yacute; &#221; &#xDD; latin capital letter Y with acute Ý
&THORN; &#222; &#xDE; latin capital letter THORN Þ

Małe litery narodowe


 Nazwa Kod dzieś.
Kod szesn.
 Opis Przykład
&szlig; &#223; &#xDF; latin small letter sharp s = ess-zed ß
&agrave; &#224; &#xE0; latin small letter a with grave = latin small letter a grave à
&aacute; &#225; &#xE1; latin small letter a with acute á
&acirc; &#226; &#xE2; latin small letter a with circumflex â
&atilde; &#227; &#xE3; latin small letter a with tilde ã
&auml; &#228; &#xE4; latin small letter a with diaeresis ä
&aring; &#229; &#xE5; latin small letter a with ring above = latin small letter a ring å
&aelig; &#230; &#xE6; latin small letter ae = latin small ligature ae æ
&ccedil; &#231; &#xE7; latin small letter c with cedilla ç
&egrave; &#232; &#xE8; latin small letter e with grave è
&eacute; &#233; &#xE9; latin small letter e with acute é
&ecirc; &#234; &#xEA; latin small letter e with circumflex ê
&euml; &#235; &#xEB; latin small letter e with diaeresis ë
&igrave; &#236; &#xEC; latin small letter i with grave ì
&iacute; &#237; &#xED; latin small letter i with acute í
&icirc; &#238; &#xEE; latin small letter i with circumflex î
&iuml; &#239; &#xEF; latin small letter i with diaeresis ï
&eth; &#240; &#xF0; latin small letter eth ð
&ntilde; &#241; &#xF1; latin small letter n with tilde ñ
&ograve; &#242; &#xF2; latin small letter o with grave ò
&oacute; &#243; &#xF3; latin small letter o with acute ó
&ocirc; &#244; &#xF4; latin small letter o with circumflex ô
&otilde; &#245; &#xF5; latin small letter o with tilde õ
&ouml; &#246; &#xF6; latin small letter o with diaeresis ö
&divide; &#247; &#xF7; division sign (znak dzielenia) ÷
&oslash; &#248; &#xF8; latin small letter o with stroke = latin small letter o slash ø
&ugrave; &#249; &#xF9; latin small letter u with grave ù
&uacute; &#250; &#xFA; latin small letter u with acute ú
&ucirc; &#251; &#xFB; latin small letter u with circumflex û
&uuml; &#252; &#xFC; latin small letter u with diaeresis ü
&yacute; &#253; &#xFD; latin small letter y with acute ý
&thorn; &#254; &#xFE; latin small letter thorn þ
&yuml; &#255; &#xFF; latin small letter y with diaeresis ÿ