Do tworzenia tabel na stronach internetowych używa się znaczników <table>, <tr>, <td> i <th>.
<table> - znacznik definiujący całą tabelę
<tr> - znacznik definiujący pojedynczy wiersz tabeli
<td> - znacznik definiujący pojedynczą komórkę tabeli
<th> - znacznik definiujący pojedynczą komórkę nagłówka (tekst jest pogrubiony)

Przykład tabeli:
<table>
<tr>
<th>komórka 1.1</th>
<th>komórka 1.2</th>
<th>komórka 1.3</th>
</tr>
<tr>
<td>komórka 2.1</td>
<td>komórka 2.2</td>
<td>komórka 2.3</td>
</tr>
<tr>
<td>komórka 3.1</td>
<td>komórka 3.2</td>
<td>komórka 3.3</td>
</tr>
</table>

Wygląd tabeli można formatować przy pomocy arkuszy stylów CSS. Z a pomocą wartości takich jak width: x; , height: x; padding x; margin x; czy border x; (np. border:1px solid black;) można określić strukturę tabeli. Dzięki eksperymentowaniu z wartościami tych cech można dopasować tabelę do szerokości i wysokości np. diva, w którym ma się znajdować, oraz optymalnie rozmieścimy w niej tekst.