Skutecznego rozwiązania na zablokowanie kopiowania treści czy obrazków ze strony nie ma Jest kilka sposobów, które mogą to znacznie utrudnić. Należy wstawić odpowiedni kod do znacznika elementu, którego blokada ma dotyczyć,np. dla całej całej strony kod należy wstawić do znacznika <body>.

Zablokowanie prawego przycisku myszy
oncontextmenu="return false"

Zablokowanie zaznaczenia i kopiowania
onselectstart="return false" onselect="return false" oncopy="return false"

Zablokowanie zapisywania obrazków

<img src="obrazek.jpg" alt="Tekst alternatywny" onmousedown="return false" oncontextmenu="return false" onselectstart="return false" onselect="return false" oncopy="return false" ondragstart="return false" ondrag="return false" />

Zablokowanie przeciągania elementów strony

ondragstart="return false" ondrag="return false"