Jeśli chociaż trochę interesujesz się tworzeniem stron internetowych to na pewno spotkałeś się ze skrótem W3C.

Co to właściwie jest? World Wide Web Consortium, bo tak rozwija się skrót W3C, to organizacja, która zajmuje się ustalaniem standardów tworzenia stron internetowych. Działalność W3C to również m.in. dbanie o prawa autorskie, bezpieczeństwo w sieci, ocenianie zawartości stron pod kątem przemocy i pornografii.
W szeregach W3C jest ponad 400 różnych instytucji (uczelnie, firmy, agencje rządowe itd.). Eksperci z tych instytucji zasiadają w zespołach dyskusyjnych i Komitecie Doradczym W3C. Standardy publikowane przez W3C nie mają mocy prawnej, ale stosowanie się do nich daje wiele korzyści.

Korzyści ze stosowania standardów W3C.
Po pierwsze pewność, że strona będzie się zawsze dobrze wyświetlała. Standardy W3C określają, jak tworzyć stronę, by była dostępna dla wszystkich ludzi, niezależnie od używanego sprzętu, oprogramowania, infrastruktury sieciowej. Strona wykonana zgodnie ze standardami W3C będzie także przyjazna osobom niepełnosprawnym. Przy pomocy specjalnych programów stronę będą mogli „oglądać” niewidomi.
Po drugie łatwa modyfikacja strony. Chcąc zmienić jej wygląd będziesz musiał wprowadzić zmiany tylko w arkuszach stylów CSS. Kod pisany z uwzględnieniem standardów W3C jest krótszy i bardziej przejrzysty.
Po trzecie prestiż. Czy nie będziesz z siebie dumny, jeśli uda Ci się wykonać stronę zgodnie z najlepszymi standardami? Czy nie będziesz zadowolony widząc na swojej stronie logo zgodności ze standardami W3C? Logo zobaczy również każdy odwiedzający Twoją witrynę. Myślę, że na oba pytania odpowiedź brzmi: Tak.

Walidacja.
Konsorcjum W3C udostępnia na swojej stronie www.w3c.org darmowe walidatory HTML i CSS. Używając ich możesz sprawdzić czy Twoja strona została wykonana zgodnie ze standardami. Znajdziesz tam również inne przydatne narzędzia, jak np. Link Checker, którym możesz sprawdzić czy wszystkie linki na Twojej stronie są aktywne.